Lifestyle Outfit Travel

Summer Trip | Sheffield, UK

20632684_1579518818760242_1098377907_n

Acum câteva luni, mi-a spus Alex că trebuie să mergem în Sheffield, pentru că un prieten de-al său şi-a deschis un salon de tatuaje, el fiind invitat ca guest artist. M-a bucurat faptul că am mers cu el şi am împărţit trăirile şi practic, toată experiența.

Am plecat spre Bacău, am stat o zi, după care Bucureşti a fost următoarea oprire. Pot spune că urăsc aeroporturile. Toată lumea e agitată, parcă nimeni nu mai gândeşte lucid şi e un haos total. Mai ales că nu îmi place să aştept. Ce să zic, măcar aici am fost punctuală şi da... a trebuit să aştept.

După câteva ore, în care am dormit dusă cu capul pe măsuţa pe care ar trebui să mănânci în avion, am ajuns în Doncaster, respectiv Sheffield. Ia un autobuz, un tren, şi în sfârşit am ajuns la Vlad, proprietarul salonului Famous Tattoo Studio şi totodată, prietenul lui Alex.

Am stat într-un cartier simpatic, numit Walkley şi am petrecut aproape două săptămâni timp şi râsete cu Vlad, Mihai şi Laur.
Am vizitat aproape tot oraşul, mi-au scăpat grădinile botanice, dar nu e nimic că oricum mai mergem în Sheffield.
Ce vă pot povesti despre Anglia, sau partea Yorkshire a acesteia este că oamenii sunt foarte amabili, oraşul incredibil de curat, însă vremea e groaznică. Pentru mine cel puţin, să plouă din două în două ore e ceva de vis... not. A şi totul e super scump. Anglia e scumpă. Deci da... need more money for this kind of trip.

Ce m-a enervat foarte tare a fost plecarea, în aeroportul din Doncaster. Oamenii ăia mi-au răscolit atât mie, cât şi lui Alex tot bagajul. TOT. We don't do drugs, so chill the fuck out.

Mda, eh.. şi în drum spre Bacău, mă uitam pe geam şi mi-am dat seama că nici un apus nu e mai frumos ca acasă.

A few months ago, Alex told me we had to go to Sheffield because he was invited as a guest artist there. A friend of his own opened a tattoo salon there. I was glad I went with him and shared the experiences and practically all the experience.

I went to Bacau, I stayed for a day, after which Bucharest was the next stop. I can say that I hate airports. Everyone is nervous, like no one thinks lucid, and it's total chaos. Especially because I don't like to wait. What to say, at least here I was punctual and yes ... I had to wait.

After a few hours, time in which I slept with my head down on the table that you should eat on the plane, we arrived in Doncaster and Sheffield respectively. Take a bus, a train, and finally we got to Vlad, the owner of the Famous Tattoo Studio, and Alex's friend.

I stayed in a nice neighborhood called Walkley and spent almost two weeks time and laughing with Vlad, Mihai and Laur.
I visited almost all of the city, I missed the botanical gardens, but there's no thing, because we are going to go back t0 Sheffield anyway.
What can I tell you about England or the Yorkshire side of it is that people are very nice, the city is incredibly clean, but the weather is terrible. For me, at least, to rain from two to two hours is a dream ... not. And everything is super expensive. England is expensive. So yes ... you need more money for this kind of trip.

What really upset me was going to Doncaster airport, where we should take the plane back to Bucharest. Those men have checked both me and Alex all the baggage. ALL. We don't do drugs, so chill the fuck out.

Yeah, eh .. and on my way back home, I looked out the window and I realized that no sunset is more beautiful than home.

Rise in love,

G.

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply