Inspirational Outfit

States, fashion blogging, jokes

_DSC0075 modified

Sunt -15 grade Celsius afară, eu iau micul dejun și ascult melodia asta. Și mă tot gândeam la lucrurile astea basic, ce reprezintă blogging-ul de modă. Mie personal, mi se pare plictisitor să scrii propriu-zis despre haine. E ok să spui ce porți, să vorbești despre tendințe și restul, dar să scrii strict despre chestiile astea... nope. Mie îmi place să mă raportez la stări, iar cine îmi citește blogul de la început, știe asta deja. Ideea este că până la urmă, este un blog personal și consider că merită să îmi expun anumite stări aici, pentru că sunt om, iar moda nu îmi umple golul din suflet. Apropos, vă mulțumesc că mă citiți. Sper să vă clătiți sufletul cu vorbele mele, pentru că știu că foarte mulți simțiți ca și mine.

Cred că mi-ar plăcea să îmi scrieți, să îmi spuneți ce simțiți voi, pentru că îmi place și aplic empatia. Și deși pare ceva prostesc, dar cred că am trăit toate chestiile posibile până în momentul de față și sunt sigură că pot înțelege pe absolut oricine. De asta cred că Dumnezeu mi-a dat un suflet bătrân. Consider că scopul meu în viață este unul incert momentan, dar sunt sigură că am să realizez ceva frumos. I-am lăsat pe toți din viața mea să mă consume ca om, până am rămas eu cu nimic pentru ei. Iar eu sunt o persoană creativă, nu prea te poți plictisi cu mine. Găsesc un subiect tot timpul despre care să vorbesc. Bine, numai să nu îmi transmiți o stare de aia de stau încordată, pentru că atunci o să fie momentul pe care îl urăsc din toată inima, să fug de tine cât mai pot. Pentru că nu îmi plac oamenii care mă fac să mă simt aiurea.

Yep, iar atunci când am ieșit cu Ingrid și Livia la poze, a fost un vibe de ăla fain de tot. Și mi-a plăcut super mult să stau cu fetele cochetele, eu personal m-am simțit super bine. 

Și pentru că tot vorbeam mai sus de blogging-ul de modă, haideți să vă zic ce port. Am două rochii pe mine, una scurtă, neagră, tip maieu, și cealaltă e o rochie mega transparentă, verde și minunatăă. Mi-am luat si o jachetă în ton cu rochia, o curea bine strânsă în talie... Ca să vadă lumea că nu sunt grasă, da? Și bineînțeles, ghetele mele de la Musette.

Yep, și vă puuup și poate îmi scrieți, cine știe.

 

 

-15 Degrees Celsius are out, I have breakfast and listen to this song. And I keep thinking about these basic things, representing fashion blogging. Personally, I find it boring to write about the clothing itself. It's ok to say what you wear, talk about trends and stuff, but to write strict about this stuff ... nope. I like to relate about states, and who had read my blog from the beginning, knows that already. The idea is that, at least, it's a personal blog and I think I deserve to expose certain states here, because I'm human and fashion doesn't fill the whole in my soul. By the way, thank you for reading me. I hope you rinse your soul with my words, because I know that many feel as I do.

I think I'd like if you will write to me, about how you feel, because I like and apply empathy. And it sounds stupid, but I've lived all things possible until now and I am sure that I can understand absolutely anyone. That's why I believe God gave me an old soul. I believe that my purpose in life is uncertain at the moment but I'm sure I'll do something beautiful. I left the humans in my life to consume all of me, until I had nothing left for them. And I'm a creative person, you do not get bored with me. Always find a topic to talk about. Well, this until you just don't convey a feeling which make me feel a tension, because then it will come the moment which I hate with all my heart, when I get away from you as I can. Because I do not like people who make me feel bad.

Yep, and when I was out with Ingrid and Livia for the pictures, it was a really nice vibe. And I liked spending time with this aweome girls, I personally felt super good.

And since I mentioned above blogging fashion, let me tell you what I wore here. I have two dresses on me, one short, black t-shirt, and the other is a mega transparent dress, green and marvelous. I took a jacket in tune with the dress, a belt is tight in the waist ... To see everyone that I'm not fat, right? And of course, my boots from Musette.

Yep, and many many kisses and maybe you'll write to me, who knows.

Rise in love,

G.

What I wore:

Zara Jacket

Zara Green Dress

Pull and Bear Short Black Dress

Koton Belt

Musette Boots

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply