Lifestyle Outfit Travel

Electric Castle | #it’sbeenemotional

unnamed (4)

Am fost la EC, pentru prima dată de când se organizează acest festival. Vă zic sincer că atât timp cât ești acolo, nu conștientizezi ce se întâmplă sau unde te afli exact. Știi doar că atmosfera e fucking unică și te simți bine. 

Nu cred că are rost să explic ce și cum e organizat acolo, probabil cu toții aveți habar. Sunt șase scene sau mai multe, nu știu sigur, eu pe acestea mi le amintesc și bineînțeles că vibe-ul lor era diferit, oamenii la fel. Electric Castle e un amalgam de suflete. Plin de emoții, zâmbete și clar, doar voie bună.

Mi-a plăcut enorm de mult diversitatea în ceea ce privește oamenii. Nu știu cum sunt alții, dar pe mine asta mă fascinează cel mai mult. Oamenii, comportamentul lor și atitudinea. Nu cred că am mai întâlnit vreodată atât de multă diversitate într-un singur loc, așa cum am întâlnit la EC.

Îmi plăcea cum puteai sta oriunde și nimeni nu avea absolut nimic cu tine. Îmi plăcea că te puteai așeza în orice loc la masă fără să primești priviri ciudate. Îmi plăcea atmosfera și căldura din sufletele oamenilor.

Nu am avut ce să reproșez chiar și în cazul curățeniei. Firma ce se ocupa de asta a făcut o treabă extraordinară. De la coșuri de gunoi, până la toalete. Ceea ce a fost un mare plus.

Atmosfera de seară era una unică. O groază de oameni veneau la EC, râdeau, dansau, era minunat. Dar și ziua era fain, pe lângă că nu prea aveai cum să te plictisești pentru că găseai tot timpul ce să faci, erau o groază de activități, iar dacă chiar nu aveai chef să faci ceva, puteai sta pur și simplu într-un hamac și te bucurai de festival într-un mod mai liniștit.

Poate că un mic minus, a fost lineup-ul. Sper să nu se îndrepte spre genul de festival Untold, pentru că nu fac parte din același film, asta e toată ideea. Și poate că distribuirea trupelor la anumite scene, trebuie regândită. Dar cam atât în ceea ce privește nemulțumirile.

Realizezi că ți-a plăcut la Electric atunci când pleci din Bonțida. Totodată, realizezi că de fapt, ți-e dor și parcă nu mai vrei să se termine.

Sincer vă zic acum, mi-e dor de Electric Castle. Pentru că a fost fain de tot. Și abia aștept să ajung și la anul.

 

 

I was at the EC for the first time since this festival was organized. I honestly say that as long as you are there, you don't realize what is happening or where you are. Just know that the atmosphere is unique and you feel fucking good.

I don't think it makes sense to explain what and how it's organized there, you probably all have a clue. There are six or more scenes, I do not know for sure, I remember them and of course their vibe was different, the people the same. Electric Castle is an amalgam of souls. Full of emotions, smiles and of course, good vibes.

I really enjoyed the diversity of people. I do not know how others are, but this it fascinates me the most. People, their behavior and attitude. I don't think I have ever met so much diversity in one place, as I have seen at the EC.

I liked how you could stay anywhere and nobody had anything to do with you. I liked that you could sit in any place at the table without getting any strange looks. I liked the atmosphere and the warmth of the souls of people.

I had nothing to reproach even in the case of cleanliness. The company that deals with this has done a great job. From trash cans to toilets. Which was a big plus.

Evening atmosphere was unique. A lot of people came to the EC, laughed, danced, it was wonderful. But the day was fine too, besides you could not get bored because you always found what to do, there was a lot of activity, and if you didn't really want to do something, you could just sit in a hammock and enjoy the festival in a quieter way.

Perhaps a little minus was the lineup. I hope it does not go to the genre of the Untold festival because they are not part of the same thing, that's all the idea. And perhaps the distribution of the artists to certain scenes must be rethought. But this is all about disadvantages.

You realize that you liked Electric when you leave Bonţida. At the same time, you realize that you actually miss it and like you don't want to end.

I honestly tell you now, I miss Electric Castle. Because it was so cool. And I can't wait to get there next year.

 

 

Rise in love,

G.

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply