Lifestyle Travel

A life in a year with YFU

Astăzi vreau să vă povestesc despre experienţa mea ca elev de schimb. În clasa a 9-a, doamna dirigintă ne-a scris pe tablă un link, destul de simplu: www.yfu.ro

Ne-a povestit foarte pe scurt despre ce e vorba, dar bineînţeles că pe mine mă rodea curiozitatea. Pe lângă acest lucru, dorinţa mea de a pleca în altă ţară răbufnea în mine încă din clasa a 7-a. Ajungând acasă, am intrat pe site şi am aplicat. Ce putea să se întâmple? Mi-am zis eu. Nici măcar nu mă aşteptăm să fiu chemată la interviu sau ceva. Dar am zis să încerc oricum.

YOUTH FOR UNDERSTANDING - YFU – “ reprezintă un >>mic<< grup de 250.000 de participanţi la program din 1951 până în prezent. În România, activitatea YFU a început în anul 1994 cu o primă grupă de 13 elevi care au petrecut un an de schimb în Germania. De atunci, activitatea noastră s-a dezvoltat atât prin creşterea numărului de organizaţii partenere la nu mai puţin de 23, cât şi prin diversificarea programelor şi a ofertei. Până în acest an un număr de peste 550 de elevi au luat parte la programele noastre. YFU România nu doar trimite elevi români în străinătate, ci şi găzduieşte elevi din toată lumea. Este o activitate la fel de importantă şi ne bucurăm că până în prezent peste 35 de elevi din Germania, Suedia, Norvegia, Tailanda şi Statele Unite ale Americii au ales România că destinaţie pentru un an de schimb.”

M-am dus la părinţii mei şi le-am spus: “Eu plec!”. “Unde pleci?” ; “În Germania. Fac un an de schimb”. Din acel moment, ai mei m-au susţinut din price punct de vedere şi m-au încurajat cum au putut ei. Am primit un e-mail de confirmare,  în care eram anunţată că sunt chemată la interviu în Bucureşti. Acest lucru se întâmpla fix de ziua mea. Cadou mai frumos ca acesta nu puteam primi. Eram extrem de fericită, dar şi emoţionată.. Dacă nu mă acceptau? Hm..

Am trecut totuşi cu bine de interviu, după care a urmat seminarul de pregătire, având loc la Sibiu. Mai are rost să vă zic cât de frumos a fost la seminar? Am întâlnit oameni superbi de la care poţi învaţa o mulţime de lucruri.

Anul meu de schimb, adică toată clasa a 10-a, l-am petrecut la o familie gazdă absolut genială, din oraşul Schönebeck, de pe lângă Magdeburg. Erau în jur de 200 km depărtare de Berlin. Am locuit în casa lor şi sincer, nu am simţit vreo diferenţa între ei şi părinţii mei. Îmi ofereau absolut orice. Singura diferenţă era că aveam două surori, în loc de un frate. Amândouă foarte deştepte şi drăguţe. Una din ele era stabilită în Scoţia, aşadar am avut contact mai des cu cea mică, care, pe atunci, avea 14 ani.

Am fost cu ei în orice excursie au organizat şi probabil că cea mai tare experienţă pe care nu o voi uita vreodată, a fost să merg cu ei în Austria, unde am învăţat snowboarding. Mega fain. Abia aştept să am timpul necesar ca să mă întorc acolo. Şi da, am învăţat repede să mă ţin pe 2, cât să nu îmi rup gâtul. (smile)

Învăţ germană de la 6 ani. Aşadar, ştiam să comunic, cât să mă înţeleagă. Probabil va imaginaţi că într-o luna am învăţat germană cât pentru 2 ani de ore la şcoală în România. Dar după un an..?

De asemenea, am fost la şcoală. Sistemul de învăţământ în Germania este destul de diferit faţă de al nostru. Să va spun câteva diferenţe: notele sunt de la 1-6, 1 fiind cea mai mare notă; orele se numeau ‘block’-uri şi durau 90 de minute. Cam cum e la noi la facultate.  Ceea ce mi s-a părut mie puţin amuzant era că, din câte observasem, colegii mei nu prea ştiau cum să mă abordeze. Mi-am făcut relativ greu prieteni. Bine, că nici eu nu eram foarte sociabilă. Oricum, aici diferă de la persoană la persoană. Depinde de personalitate. Dar într-un final a fost bine, mă simţeam acceptată şi mă obişnuisem cu absolut tot.

Sunt extrem de multe lucruri de povestit. Ceea ce vreau eu să spun, într-un final, este să încurajaţi adolescenţii de 15/16/17 ani să aplice pentru YFU. Acum au mult mai multe programe şi ţări diverse, din care puteţi alege unde şi cât doriţi să staţi.

Intraţi pe www.yfu.ro , aplicaţi şi construiţi-vă amintiri şi ţeluri în viaţă. Mi-am dezvoltat caracterul în Germania. Acolo am început să fiu nebună după shopping şi fashion. Acolo am învăţat că orice îţi doreşti să ai, trebuie să munceşti pentru acel ceva şi nu în ultimul rând, să ai ambiţia şi încrederea că vei putea face acel lucru.

YFU m-a educat într-un mod în care nu l-aş fi întâlnit nicăieri aici. Datorită experienţei aceleia, am învăţat să apreciez ceea ce am şi cât de norocoasă sunt pentru ce am acasă şi pentru ce mi-a fost dat să trăiesc.

Toate informaţiile de care aveţi nevoie cu privire la programe şi la ce evenimente faine va trebui să luaţi parte, le veţi putea găsi pe www.yfu.ro .

 Rise in love,

G.


 

Today I want to share with you my experience as a exchange student. In the 9th grade, the teacher wrote at the blackboard a pretty simple link www.yfu.com.

She shortly told us about it, but I wanted to know more about it. Besides that, my will to go in a different country was growing since the 7th grade. When I got home I wiped the link and I applied. What could have happened? I was not expected to get even to an interview, but I said to myself that I am going to try anyway.

YOUTH FOR UNDERSTANDING-YFU- is a “small” group of 250.000 participants since 1951 to present. In Romania, the YFU activity began in the year of 1994 with a first group of 13 students who spend an entire year in Germany. Since then, our activity developed by rising the number of associate organizations to 23, but also by diversifying the programs and the offers. To the present year a number of 550 students were a part of our programs. YFU Romania is not just sending Romanian students abroad, but it also hosting students from all across the globe. It is a very important activity and we are glad that until now, over 35 students from Germany, Sweden, Norway, Thailand and USA choose Romania as destination for a one year exchange.

I went to my parents and I told them “I am going abroad!” “Where” they asked.. “In Germany for a one year exchange”. Since that moment, my parents supported me from any point of view and they encouraged me the best they could. I received a confirmation e-mail, through which I was noticed that I was called to Bucharest for an interview. This happened exactly as my birthday. A better present for me did not exited at the time. I was extremely happy, but also nervous. What if I was not accepted? Hm..

I passed the interview. After that, a training seminar was the next thing I have done, taking place in Sibiu. It was absolutely fantastic. I met great people from who you can learn a tone of things.

My exchange year (my whole 10th grade) I spend it at a brilliant host family from Scoenbeck, near Magdeburg. It was 200 km away from Berlin. I lived in their house and honestly, I never felt a difference between them and my parents. They offered me absolutely everything. The only difference was that I had two sisters, instead of a brother. Both of them are very smart and cute. One of them was settled in Scotland, therefore I was in contact with the little one, who, back then, was 14 years old.

I went with them in any trip they have and when we went to Austria (when I learn the basis of snowboarding) it was probably the best experience . I can not wait to have the time to return there. And yes, I learned pretty fast the way to avoid breaking my neck.

I study the German language since I was 6 years old. Therefore, I knew how to communicate so they could understand me. You would probably imagine that in a month I learned German as I would learn in two years at school. But in a whole year…?

Also, I went to school. The education system in Germany is quite different from what I was used to in Romania. I will point out some of the differences: the grades are from 6 to 1, 1 being the highest. The classes were called “blocks” ant they lasted for 90 minutes. What I find funny is that, what I noticed from, they did not know how to talk to me. I made friends quite hard. Maybe because I was not very sociable. Anyway, it depends from one person to another. One over the other, it was all good. I finally felt accepted and I got used with everything.

There are extremely many things to tell. What I wanted to tell you is to encourage the adolescents of 15,16,or 17 years to apply for YFU. Now they have more programs in different countries so you can choose where and how much you want to stay.

Get on www.YFU.com, apply and build yourself memories and purposes in life.  I developed my character in Germany. There is the place where I started to be crazy about shopping and fashion. I learned that everything you want to have, you have to work for it, but not the least to have the ambition and confidence that you can do it.

YFU educated me in a way that I would not do it anywhere else. Because of that experience I learned to appreciate what I have and how lucky I am for what I have at home and for what I was given to live.

All the information you need regarding the programs and the events you will have to take part, you can find them on www.YFU.com

 

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply